Werkwijze

Iedereen kan musiceren

Leren met Muziek verwerkt zang, beweging, muzikale geletterdheid, waardering en didactiek in elke muziekles, lees hier waarom…

Zang

De stem is een instrument waar iedereen over beschikt wat maakt dat zingen een toegankelijke manier is om jezelf te uiten. Het stimuleert zelfstandig musiceren en biedt een waardevolle kans om kinderen te leren omgaan met taal.

Beweging

Muziek en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zangspel en (volks-)dans zijn geschikte werkvormen die naast muzikale- ook sociale vaardigheden ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn kinderen op interactieve wijze bezig met historisch- en cultureel besef.

 

Muzikale geletterdheid

Het leren van muziek is vergelijkbaar met het leren van een (nieuwe) taal. Net als bij een taal ben je bezig met grammatica, spelling en stijlregels. In de muziek noemen we dit muzikale geletterdheid. Het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de symbolen waarmee muziek genoteerd wordt helpt bij het begrijpen van muziek.

Waardering

Waardering voor bepaalde muziek is iets heel persoonlijks; het is niet aan te leren, in tegenstelling tot techniek. Maar door kinderen praktisch te leren musiceren kunnen ze zelf ontdekken en benoemen wat zij waarderen in een muziekstuk. Zo wordt op eigen wijze en onbewust muzikale voorkeur en waardering vergroot.

 

Didactiek

Door afwisselende werkvormen en uitnodigende lesmaterialen zijn de lessen gevarieerd. Herhaling van oefeningen maakt dat de lesstof in het lange termijngeheugen wordt opgeslagen. Het tempo van de lessen is vlot, toegespitst op het ontwikkelings- of taalniveau van de leerlingen.