Cursusaanbod

Muzieklessen, zanglessen en cursussen

Leren met Muziek biedt muzieklessen, zanglessen en cursussen aan voor leerlingen en leerkrachten. Stap voor stap door het proces van muzikale waardering en geletterdheid.

 

Muzieklessen

Tijdens muziekles komen noten tot leven. De inhoud bestaat uit spelenderwijs zingen, het bewegen op en beluisteren van liedjes, rijmpjes en gecomponeerde muziek. Puls, ritme, melodie en harmonie komen in eerste instantie onbewust aan bod. Leerling en leerkracht doorlopen onder leiding van een vakdocent het leerproces.

Zanglessen

Ontdek je eigen stem en zing met zelfvertrouwen voor publiek. Gezond en flexibel stemgebruik, muzikale vaardigheden als klankvoorstelling (innerlijk gehoor), interpretatie en theorie komen op een toegankelijke wijze aan bod.

 

Cursussen

Leren met Muziek biedt de volgende geaccrediteerde cursussen voor docenten aan:


INTRODUCTIEWORKSHOP

Hoe ziet een muziekles in het basisonderwijs eruit? Deze praktische introductieworkshop is een interactieve demonstratie van verschillende muzikale werkvormen en didactische en pedagogische visies. Voorkennis van muziekonderwijs is niet nodig; deze workshop is voor iedereen met interesse voor muziek in de klas.

Duur: 1,5 uur


STUDIEDAG AANVANKELIJK MUZIEKONDERWIJS
RU: 4

Zelf ervaren hoe kinderen zich muzikaal ontwikkelen; dat is het doel van deze studiedag. Op speelse wijze gaan we in vogelvlucht van concrete klankvoorbeelden naar het abstracte notenschrift. Het plezier ervaren van samen muziek maken is hierbij het uitgangspunt. Tijdens deze studiedag komt ook het theoretisch kader dat aan deze werkwijze ten grondslag ligt aan bod. Voorkennis van muziekonderwijs is niet nodig.

Duur: 4 uur (verdeeld over een ochtend- en een middagsessie)

studiedag-aanvankelijk-muziek-onderwijs


KIJKLESSEN EN COACHING IN DE KLAS
RU: 10

De kijklessen vormen een praktische introductie op muziekonderwijs in de klas. Gedurende drie klassikale lessen neemt de vakdocent zowel leraar als leerlingen mee in het leerproces van muziekeducatie. De leraar ervaart zo hoe een muziekles is opgebouwd en welke werkvormen er kunnen worden gebruikt om met een klas samen te zingen.
Na de klassikale lessen volgt een workshop voor het docententeam. Deze is gericht op de verschillende werkvormen, muzikale geletterdheid en educatieve visie. Hierna gaat de onderwijzer zes weken lang zelf aan de slag, met behulp van lessen op het Digi-bord* en met ondersteuning op afstand van de vakdocent.

Duur: +/- 9 weken
* i.s.m. Wishful Music Education

kijklessen-en-coaching-in-de-klas


LEREN MET MUZIEK: MUZIEKONDERWIJS VAN A TOT Z
RU: 90

Meer uit de muziekles in de klas halen? In deze cursus is de leraar actief bezig eigen vaardigheden aan te scherpen: onder meer visie en didactiek, methodiek, krachtige leeromgeving en vakoverstijgend lesgeven komen aan bod. Het tweede jaar staat in het teken van verdieping van deze vaardigheden en het invoeren van structureel muziekonderwijs. De thema’s analyse en advies in de klas, plan van aanpak, implementatie, evaluatie en onderhoud komen dan aan bod. Ter afsluiting van elke cursusdag zingen docenten gezamenlijk in het koor met direct toepasbaar repertoire voor een zingende klas.

Duur: 6 bijeenkomsten per jaar (twee jarige cursus)

leren-met-muziek


OPLEIDINGSKOOR LERAREN
RU: 40

Door zelf met plezier te musiceren onderhouden en verbeteren leraren hun eigen muzikale vaardigheden; vaardigheden die van pas komen in de klas. De inhoud van de cursus sluit aan bij de muzieklessen in de praktijk en zorgt ervoor dat de leraar boven de lesstof staat. Tijdens iedere bijeenkomst is aandacht voor stemvorming, solfège en methodiek.

Duur: 10 bijeenkomsten per jaar

opleidingskoor


ADVIESTRAJECT VOOR SUBSIDIEAANVRAAG IMPULS MUZIEKONDERWIJS

Het Fonds Cultuur Participatie heeft de subsidie Impuls Muziekonderwijs in het leven geroepen. Deze subsidie maakt het mogelijk om gedurende een periode van drie jaar muziekonderwijs op te nemen in het educatieve programma en personeel hiervoor op te leiden.
Leren met Muziek adviseert bij het aanvragen van de subsidie en voert de aanvraag uit. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

tab859gfdf