Leren met Muziek

Aanvankelijk muziekonderwijs

Muziekonderwijs is van onschatbare waarde: wie er vroeg mee in aanraking komt heeft er een leven lang plezier van. Naast het leren waarderen van muziek draagt muziekonderwijs bij aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en cognitieve vaardigheden. Vakoverschrijdende vaardigheden waar kinderen ook tijdens andere lessen veel aan hebben.

Leren met Muziek past een werkwijze voor muzikaal begrip toe gebaseerd op zang.  Zonder tussenkomst van een instrument, wordt de leerervaring van muzikale concepten intensief beleefd met het hele lichaam. Deze methodische werkwijze is geïnspireerd door het gedachtengoed van o.a. muziekpedagoog, componist en etnomusicoloog Zoltán Kodály.

Aanvankelijk muziekonderwijs door de eigen leerkracht geïntegreerd in het schoolprogramma?

Op een laagdrempelige wijze komen leerlingen en leerkrachten, ongeacht leeftijd of muzikale voorkennis, in aanraking met muziek en muzikaal begrip. Een zingende klas met een dagelijkse routine van tien minuten draagt bij aan het inslijpen van muzikale basisvaardigheden en concepten. Didactiek, repertoire en scholing van leerkrachten wordt gefaciliteerd door een vakdocent.